כרטיס חבר לשכת הטוענים הרבניים


כרטיס חבר לשכת הטוענים הרבניים, הינו כרטיס המעיד על כך שרישיון הטוען רבני בתוקף. הכרטיס כולל את הפרטים הבאים: מספר הרישיון וכתובת עיסוקו של הטוען רבני. ובעצם משמש כרישיון נייד ומחליף את תעודת הנהלת בתי הדין הרבניים עליה חתום הראשון לציון. שכידוע היא בפורמט A4 ונועדה למסגור ותליה במשרדו של הטוען רבני. כמו כן הכרטיס מכיל את תמונתו האישית של הטוען רבני. לעומת התעודה שאינה מכילה את תמונתו אלא אך ורק את מספר רישיונו, תעודת זהותו של הטוען הרבני, והסמכתו הפורמלית בתחום.בנוסף לנ"ל, מקנה "כרטיס חבר לשכת הטוענים" (מיני רישיון כנ"ל) זכות לעבור בשערי בית הדין ללא בידוק גם בזמנים בהם יש תור ארוך ומיגע, ובכך יוכל הטוען רבני להרוויח עוד כמה דקות להתארגנות בתיק הלקוח, טרם יכנס הטוען רבני אל אולם הדיונים. וכן להרוויח עוד מספר דקות תוך כדי הדיון, במקרים בהם נבצר מהטוען רבני להגיע בשעה הקבועה לדיון בתיק מכל סיבה שלא תהיה, והדיון החל בלעדיו, בין באישורו ובין שלא באישורו.חברות בכל אחת מהלשכות הפורמליות במקצועות המאוגדים. היא אבן דרך חשובה להצלחה במקצוע באופן כללי ולכל לקוח באופן אישי. נכון הדבר שבעתיים במקצוע טוען רבני. משום שהוא מקצוע דינמי ביותר המתעדכן באופן שוטף הן בשל פסקי דין רבניים תקדימים. והן בשל חיקוקי עזר שונים. והן בשל תקנות ונספחי חקיקה המעבים, מגדרים, ומרחיבים את סמכויות המקצוע. "לשכת הטוענים הרבניים" כמו כל לשכה במקצועות השונים, עושה פעילות עבור המקצוע באופן כללי, ועבור חברי הלשכה באופן אישי. להלן מעט מפעילויות הלשכה:

א. ימי עיון והעשרה בנושאים מגוונים עם הרבניים הראשים, דיינים ובעלי תפקידים מהסגל העליון של בתי הדין הרבניים.

ב. סנכרון מידע בנושא פסיקה.

ג. חברי הלשכה כותבים מאמרים מקצועיים בביטאון "משפט צדק" היוצא לאור באלפי עותקים ומחולק בבתי הדין הרבניים.

ד. השתלמות עומק בנושא - דיני משפחה, ירושה ובית הדין הרבני בעשור האחרון. בשיתוף לשכת עורכי הדין.

ה. אחת ל ארבע שנים מקיימת לשכת הטוענים הרבניים בחירות למינוי יו"ר לשכה, וחברי הנהלה.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות