פסקי דין רבניים

עיקרון כיבוד ההסכמים

עיקרון כיבוד ההסכמים

אלא שבראש וראשונה הצדדים עצמם מחויבים לכבד ולקדש הסכמים שחתמו, ועליהם לשמור את מוצא פיהם מכל משמר.

קרא עוד  
מינוי כונס נכסים ספציפי לגביית קנסות בתיק סרבנות גט

מינוי כונס נכסים ספציפי לגביית קנסות בתיק סרבנות גט

הנדון: מינוי בעל תפקיד ככונס נכסים ספציפי להליך ביצוע גביית קנסות שהוטלו בתיק סרבנות גט

קרא עוד  
שלילת מזונות לאם מנכרת

שלילת מזונות לאם מנכרת

הנדון: שלילת מזונות קטין כשהאמא מסרבת להפגיש אותו עם אביו בניגוד להחלטות בית הדין

קרא עוד  
חובת בית הדין לנמק את פסקו

חובת בית הדין לנמק את פסקו

הנדון: חובת בית הדין לנמק את פסקו מצד תקנה קטו לתקנות הדיון ומצד ההלכה, ועד היכן חייב בית הדין לנמק את פסקו

קרא עוד  
פריסת תשלומי כתובה ל 15 שנים

פריסת תשלומי כתובה ל 15 שנים

הנדון: פריסת חוב כתובה לחמש עשרה שנים ובתשלום של 700 ש"ח לחודש בלבד

קרא עוד  
הפקדת תצהיר במקום הפקדת ערבות כתנאי לשמיעת הערעור

הפקדת תצהיר במקום הפקדת ערבות כתנאי לשמיעת הערעור

הנדון: פטור מהפקדת ערבות כנגד הפקדת תצהיר בהעדר יכולת כלכלית להפקדת ערבות כתנאי לשמיעת הערעור

קרא עוד  
משמורת משותפת פחות מגיל 6

משמורת משותפת פחות מגיל 6

הנדון: משמורת משותפת כאשר הילדים פחות מגיל 6 האם הדבר אפשרי לפי החוק ולפי ההלכה

קרא עוד  
אתר זה נבנה באמצעות